11-11-2019

Kamienie niepodległości

11 listopada żoliborzanie tradycyjnie spotkali się w Parku Żeromskiego przy kamieniach niepodległości.

Od ubiegłego roku kamienie są trzy. Upamiętniają one rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Kolejno: 15, 75 i 100. Inskrypcje zawarte na każdym z nich wpisane są w kontekst historyczny momentu posadowienia.   Pierwsza oddaje satysfakcję i dumę z tego, że Żoliborz odradza się z carskiej nicości jako wyśnione miasto-symbol. Druga wpisuje się w ciągle żywe jeszcze emocje z odrzucenia peerelowskiego totalitaryzmu. Trzecia – Pamięć. Wdzięczność. Hołd. – w najszerszej formule zamyka naszą powinność wobec tych,  którzy na różnych polach aktywności życiowej i w różnych epokach historycznych, za cel stawiali sobie odrodzenie ojczyzny. Ta trójczłonowa forma wyrażania w sposób hasłowy  głębokich treści ma w naszej tradycji utrwalone wzory.  Nawiązuje  do patriotycznej triady – Bóg. Honor. Ojczyzna.  W podobnej formule osadzony był fundament wychowania pokolenia Kolumbów: Ojczyzna. Nauka. Cnota.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu  Jeszcze Polska nie zginęła…  Zgromadzeni mieszkańcy, udekorowani kotylionami w barwach narodowych, wysłuchali okolicznościowych wystąpień Pawła Michalca, burmistrza Dzielnicy Żoliborz oraz Piotra Wertensteina-Żuławskiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz. Następnie przy trzech kamieniach złożone zostały kwiaty przez delegacje Rady i Zarządu Dzielnicy, kombatantów „Żywiciela”, żoliborskich organizacji i stowarzyszeń oraz mieszkańców.

Po części oficjalnej Anna Bojarska i Marek Urbański z zaangażowaniem poprowadzili wspólne śpiewanie pieśni i piosenek, które przez lata stworzyły kanon śpiewnika patriotycznego. Dla rozgrzewki serwowano gorącą herbatę, a dla przyjemności smaczne ciasteczka.