23-11-2018

Pożegnanie Andrzeja Wiczyńskiego „Antka”

W piątek 23 października pożegnaliśmy dra Andrzeja Wiczyńskiego „Antka”. Miał 92 lata. Odszedł kolejny z pokolenia Kolumbów. Pokolenia ukształtowanego w dwudziestoleciu międzywojennym, które w okresie okupacji niemieckiej i powstania warszawskiego „na śmierć szło po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.

Był uczniem Gimnazjum im. Stefana Batorego. Jako harcerz wywodził się ze słynnej dziś „Pomarańczarni”, która dała początek Szarym Szeregom. Brał udział w powstaniu warszawskim na Żoliborzu w stopniu plutonowego podchorążego w plutonie osłony sztabu 227   - zgrupowanie „Żyrafa” II Obwód AK „Żywiciel”. Od 17 sierpnia 1944 był dowódcą tego plutonu, który został wystawiony przez Szkoły Bojowe „Szarych Szeregów”. Kojarzy się z nim nazwa „Szczury Kanałowe”. Na jednej z załączonych fotografii widzimy odprawę plutonu na dziedzińcu posesji przy ul. Krasińskiego 20. Nieopodal na narożniku ulic Krasińskiego i Popiełuszki zainstalowana została tablica upamiętniająca „Szczury Kanałowe”. Niespełna 10 metrów od tablicy znajduje się właz, przez który młodzi powstańcy dostawali się do kanałów utrzymując w ten sposób łączność ze Śródmieściem.

„Antek” był bardzo blisko spokrewniony z Maciejem Ratajem, ostatnim marszałkiem Sejmu w II Rzeczypospolitej rozstrzelanym przez niemieckich okupantów w Palmirach 21 czerwca 1940 roku.

Bardzo dziękujemy Muzeum Powstania Warszawskiego za udostępnienie fotografii