26-09-2018

Mozaika Krzysztofa Henisza wpisana do rejestru zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanowił wpisać do rejestru zabytków ruchomych województwa mazowieckiego mozaikę ceramiczną autorstwa Krzysztofa Henisza, powstałą między 1963 a 1968 rokiem, zlokalizowaną w Spółdzielczym Domu Handlowym „Merkury" w Warszawie przy ul. Słowackiego 16/18, dzielnica Żoliborz (Decyzja Nr 1185/2018)

W uzasadnieniu czytamy m.in.: „Na początku 2015 roku została zniszczona mozaika autorstwa Krzysztofa Henisza dekorująca ściany klatki schodowej prowadzącej do lokalu użytkowego (dawnej kawiarni Havana) w zachodnio-południowym narożu budynku Spółdzielczego Domu Handlowego „Merkury" przy ulicy Słowackiego 16/18. Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, pismem z dnia 9 marca 2015 r., zaapelował o wpis do rejestru zabytków drugiej kompozycji ceramicznej tegoż autora, zlokalizowanej w dziale delikatesowym ww. Domu Handlowego. Burmistrz wskazał na konieczność objęcia ochroną prawną zachowanej mozaiki, aby uchronić przed podobnym losem [zniszczeniem] pozostałą część dzieła uznanego artysty, jakim był Krzysztof Henisz.”

Burmistrz Krzysztof Bugla podzielił oburzenie mieszkańców barbarzyńskim działaniem użytkownika lokalu w DH „Merkury”. W tym przypadku Jego wystąpienie było działaniem spontanicznym, ale w perspektywie doprowadziło do rozwiązań systemowych. W UDŻ zatrudniona została Anna Wysłocka, profesjonalny konserwator zabytków, doskonale znająca żoliborskie realia. Trafność decyzji burmistrza potwierdziły ostatnie miesiące: dwa wpisy do rejestru zabytków i kolejne dwa wnioski czekające na rozpatrzenie. 

Mozaika Henisza tworzy kompozycję abstrakcyjną o indywidualnym wyrazie plastycznym . Jest ona przykładem tzw. „żywych ścian”, które miały działać na widza zarówno barwą, jak i zróżnicowaną fakturą. Instalacja zbudowana jest z płyt ceramicznych z organicznymi strukturami rzeźbiarskimi. Całość utrzymana jest w odcieniach żółcieni i brązów oraz szarości, błękitów i bieli.

Przed kilku tygodniami do rejestru zabytków wpisana została figura św. Józefa przy ul. Jasnodworskiej.

 

IMG 0665

IMG 0666