09-08-2018

Żegnamy Gustawa Budzyńskiego – żołnierza AK „Żywiciel”

Kolumbowie odchodzą. Coraz ich mniej pośród nas. Ale łaskawym zrządzeniem losu pamięć o Nich coraz głębsze zapuszcza korzenia. Wszyscy najbliżsi Pana Gustawa odeszli przed nim, ale nie pozostał sam. Wyprawiło go na wieczną wartę jego środowisko zawodowe z Politechniki Gdańskiej. To tam służył Polsce, najlepiej jak potrafił – już nie bronią, ale wybitnym intelektem pasjonata akustyki, odkrywcy nowych obszarów wiedzy, nauczyciela akademickiego i wychowawcy młodzieży.

Poniżej zamieszczamy link do Archiwum historii mówionej. Polecamy lekturę autobiogramu Gustawa Budzyńskiego. Starannie odmalowana pierwsza część Jego życia – dwudziestolecie międzywojenne, szkoła, wychowanie patriotyczne, konspiracja, Powstanie Warszawskie, WIN, komunistyczne wiezienie, studia. Bogata faktografia, szczegółowy opis realiów epoki, znakomita pamięć detali – nadają tej opowieści wyjątkowe walory poznawcze. A przy tym skromność. Ani słowa o virtuti militari, o krzyżu walecznych, o innych wysokich odznaczeniach, ani cienia patosu, barwnej niezwykłości. Taka postawa charakteryzuje ludzi wybitnych.

29 lipca 2018 r. odszedł
porucznik
Gustaw Budzyński
„Szlifierz”, „Sikora”, „Szymura”
z-ca dowódcy 9 Kompanii Dywersyjnej „Żniwiarz”
w II Obwodzie AK „Żywiciel”
Wielki Patriota
powstaniec warszawski, żołnierz niezłomny,
więzień komunistyczny
żoliborzanin
założyciel Zakładu Akustyki na Politechnice Gdańskiej
Żegnamy Pana Gustawa
w smutku i zadumie nad piękną drogą Jego życia
Łączymy się w bólu z najbliższymi
Krzysztof Bugla
Burmistrz Dzielnicy Żoliborz