05-03-2018

Żoliborz żołnierzom wyklętym

Po raz pierwszy dzielnicowa uroczystość z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych odbyła się przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego. Już na długo przed godziną 12 zaczęli przybywać pierwsi uczestnicy. Wartę honorową zaciągnęło wojsko. Objęło również komendę nad szkolnymi pocztami sztandarowymi. Liczną grupę mieszkańców z władzami dzielnicy na czele przyprowadził oddział strzelców, którymi dowodził były wicedyrektor dzielnicy, arch. Krzysztof Wojewódzki.

Uroczystość otworzył witając gości radny Żoliborza Robert Rogala. Następnie odczytany został list od Ministra Obrony Narodowej. Jako pierwszy zabrał głos Grzegorz Hlebowicz. Wiceburmistrz Żoliborza przypomniał wystawę zorganizowaną na początku lat dziewięćdziesiątych minionego wieku w Resursie Kupieckiej przy Krakowskim Przedmieściu 60 przez środowiska akademickie. Czas ten zdefiniował jako semi peerelowski. Kiedy to przyszłość jawiła się jeszcze jako wielka niewiadoma. Właśnie wtedy, na tej wystawie, narodziło się określenie żołnierze wyklęci. Nikt nie sięgał wyobraźnią tak daleko, by przewidzieć, że będziemy im oddawać cześć w takim wymiarze i w takiej skali, jak czynimy to dzisiaj. Następnie dr Adam Buława, występując w podwójnej roli, jak sam to określił -   Przewodniczącego Rady Dzielnicy i Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego – podzielił się ciekawą refleksją mającą odniesienie do żołnierzy wyklętych: miarą wielkości czynów nie jest wielkość wygranych bitew, lecz wielkość sprawy, której się służy. Rotmistrz stawał na polu walki w roku 1920, 1939, w Powstaniu Warszawskim, ale okazał się niezrównany w polskiej niejako specjalności wojennej doskonalonej przez stulecia, w konspiracji, antyniemieckiej i antykomunistycznej. Akcentem końcowym części słownej uroczystości był poruszający wiersz odczytany przez Krzysztofa Wojewódzkiego.

W ciszy i skupieniu delegacje przystąpiły do składania kwiatów. Pierwszy był wieniec od Ministra Obrony Narodowej. A potem w kolejności: Dariusz Figura, Wiceprzewodniczący Rady Warszawy od władz Warszawy, Burmistrz Krzysztof Bugla, Zastępca Burmistrza Grzegorz Hlebowicz i Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy, Roman Krakowski od samorządu Żoliborza, Adam Buława od struktur bielańskich i żoliborskich PIS. Na końcu złożono kwiaty od żoliborskich i bielańskich klubów Gazety Polskiej.

Sygnał trąbki Śpij Kolego…  Pochylają się szkolne sztandary: SP nr 65 im. Wł. Orkana, SP nr 68 im.   Or-Ota, ILO im. B. Limanowskiego, XVILO im. S. Sempołowskiej, Zesp. Szk. im.Kilińskiego, Zesp. Szk. Elektronicznych, Zesp. Szk. Nr 28.

Zgodnie z kilkuletnią już tradycją delegacja samorządu Żoliborza udała się na Plac Henkla 6, by złożyć kwiaty pod tablicą małżeństwa Jadwigi i Antoniego Sanojców. Płk Sanojca, członek Komendy Głównej AK, był współzałożycielem WiN (Wolność i Niezawisłość).