02-03-2018

Stanisław Tołwiński – Sprawiedliwy…

Projekt opatrzony jest numerem 963 i zgłoszony został przez środowisko Stowarzyszenia Żoliborzan. Jego tytuł to: Twórcy spółdzielczego Żoliborza – Stanisław Tołwiński   ( wystawa + książka).

Stowarzyszenie, kontynuujące tradycję zrodzoną w okresie międzywojnia, zabiera często głos w sprawach publicznych. Znane jest również z zajmowania wyrazistego stanowiska w kwestiach ważnych dla Żoliborza. Projekt jest jednym z 29 zgłoszonych w obszarze Żoliborza Centralnego. Autorzy prezentowali je 27 lutego na pierwszym z planowanych czterech dzielnicowych spotkań. Wśród mieszkańców obecnych na sali znalazł się wnuk St. Tołwińskiego. Przypomniał, że Jego dziadek został pośmiertnie w roku 1997 uhonorowany tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Idąc tym tropem Agnieszka Haska dotarła w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego do dokumentów potwierdzających ten fakt. Są to zeznania spisane przez dwie osoby, ale wskazują na dużą skalę działalności St. Tołwińskiego. W ten sposób informacja prawie nie zauważona dwadzieścia lat temu, wraca do obiegu publicznego. Potwierdza przy tym fakt, że Żoliborz na tym polu ma zasługi szczególne.

28 lutego prezentowany był wniosek zgłoszony w obszarze Sady Żoliborskie, opatrzony numerem 962 i zatytułowany: Twórcy spółdzielczego Żoliborza – Stanisław Tołwiński (tablica edukacyjna).

28468760 10154980799446261 4492180002987991526 n

Tolwinski 1

Tolwinski 2

Tolwinski 3

Tolwinski 4