12-02-2018

Hanka Czaki – pamiętamy!

Kim była ta dwudziestodwuletnia żoliborzanka, żyjąca w pierwszej połowie minionego wieku, że pamięć o niej zachowała żywą treść po dzień dzisiejszy?

Mieszkała na Żoliborzu w nieistniejącym dziś domu przy ul. Słowackiego  35/43. Uczęszczała do Gimnazjum i Liceum im. Aleksandry Piłsudskiej  (1935–1940), pełniła funkcję przybocznej w 8. Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. Wyróżniała się aktywnością i zaangażowaniem w działalność konspiracyjną. Była związana ze Stronnictwem Demokratycznym. Studiowała na Wydziale Socjologii Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, którego zajęcia odbywały się m.in. w mieszkaniu jej rodziców. W strukturach Polskiego Państwa Podziemnego  działała jako łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Aresztowana została 5 stycznia 1944 roku podczas przenoszenia konspiracyjnej poczty. W tym samym dniu podczas nalotu na mieszkanie Czakich gestapowcy aresztowali rodziców Hanki i 11 uczestników zajęć tajnego nauczania.

11 lutego 1944 o świcie w ruinach warszawskiego getta  Hanka Czaki została stracona. Wraz z nią rozstrzelano 35 kobiet wybranych na śmierć przez niemieckiego okupanta.

Co roku w tę lutową rocznicę spotykamy się pod tablicą upamiętniającą tę patronkę ulicy w centrum Żoliborza. W tym roku lutowy szary dzień nie był mroźny. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa młodzieży szkolnej. Ze sztandarami stawili się uczniowie SP 68, SP 92, SP 267 a także z „Kilińskiego”, „Żołnierzy Żywiciela” i „Samochodówki”. W imieniu samorządu naszej dzielnicy kwiaty złożyli: Krzysztof Bugla, burmistrz Żoliborza, Roman Krakowski, zastępca przewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz oraz Andrzej Gaudyn i Eugeniusz Szufliński z Rady Dzielnicy Seniorów.