08-02-2018

Modernizacja ul. Sady Żoliborskie

Nie będzie chodnika na ul. Sady Żoliborskie oddzielającego miejsca postojowe od parku. Budowę chodnika przewidywał projekt II etapu modernizacji tej ulicy.

Ponieważ park jest pod szczególną ochroną mieszkańców osiedla „Sady Żoliborskie”, Burmistrz Krzysztof Bugla zaprosił ich na spotkanie w Pawilonie Kulturalnym, by wysłuchać opinii na ten temat. W rzeczowej i w spokojnym tonie utrzymanej dyskusji przeważyły głosy na „nie!”. Burmistrz złożył zatem deklarację, że ta opinia zostanie uszanowana. Przebudowane zostaną tylko istniejące miejsca postojowe bez naruszenia substancji parku. Modernizacja obejmie także dwa wejścia do parku na wysokości placu zabaw.

W jej ramach m.in. wyniesiona zostanie w tych miejscach jezdnia, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Warto również poinformować, że burmistrz wystąpił do MPWiK o podanie warunków, na jakich mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej ujęcia retencyjne zbierające nadmiar wody gromadzącej się na powierzchni parku.

Obecnie woda jest wypompowywana przez szambiarki, co jednak jest rozwiązaniem niedoskonałym.