01-02-2018

Pamiętamy o „Locie”

Co roku 1 lutego składamy kwiaty w tym samym miejscu pod tablicą na budynku przy ul. Słowackiego 38/46 informującą, że tam właśnie mieszkał Bronisław Pietraszewicz „Lot”, żołnierz owianego legendą „Parasola”, dowódca zamachu na Kutscherę, dowódcę SS i policji na dystrykt warszawski.

W wydanym przez Dzielnicę Żoliborz przewodniku po miejscach pamięci czytamy o „Locie” m.in.: „Od początku okupacji działał w konspiracji. Służył w Szarych Szeregach, brał udział w akcjach małego 
sabotażu organizacji „Wawer”, a następnie w akcjach zbrojnych Grup Szturmowych. Był inicjatorem i wykonawcą akcji megafonowej na pl. Wilsona, podczas której z niemieckich szczekaczek popłynął Mazurek Dąbrowskiego. W listopadzie 1943 roku objął dowództwo 1. Plutonu oddziału dywersji bojowej Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej „Agat” (od stycznia 1944 „Pegaz”, od maja1944 batalion „Parasol”).

W akcji „Kutschera” 1 lutego 1944 debiutował jako dowódca. Pierwszy też oddał strzały do Franza Kutschery. Akcja zakończyła się powodzeniem, jednak ciężko ranny Pietraszewicz zmarł w szpitalu 4 lutego. Pośmiertnie został awansowany do stopnia podporucznika oraz odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari”. Była to jedna z najgłośniejszych i najsprawniej przeprowadzonych akcji bojowych Armii Krajowej w okupowanej Warszawie. W tym roku 1 lutego minęła 74 rocznica tego zdarzenia. Środowisko żołnierzy AK „Parasol” kultywuje pamięć zarówno o przebiegu akcji, jak i o jej uczestnikach. Zaczęli jak zwykle, od złożenia kwiatów przy kamieniu w Alejach Ujazdowskich 23 upamiętniającym miejsce zamachu. Potem kolejno złożyli kwiaty w ośmiu punktach Warszawy, które wyznaczają łańcuch zdarzeń związanych z przebiegiem akcji. Jednym z nich jest tablica „Lota” na Żoliborzu.

W imieniu mieszkańców Żoliborza kwiaty złożył: Michał Jakubowski zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz.