01-02-2018

Koncert Męskiego Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri pt. "Kolędy Europejskiej Christrianitas"

W kościele pw. świętego Jana Kantego na ulicy Krasińskiego 31 odbył się koncert Męskiego Zespołu Śpiewaczego Schola Gregoriana Sancti Casimiri pt. "Kolędy Europejskiej Christrianitas".

Podczas koncertu zostały zaprezentowane utwory związane z okresem Bożego Narodzenia pochodzące z najstarszych źródeł średniowiecznej Christianitas dawnej Europy.

Śpiew monodyczny i wielogłosowy został wykonany w sposób zgodny ze źródłami historycznymi z wykorzystaniem instrumentów dawnych m.in. psalterium, liry korbowej, lutni i średniowiecznych instrumentów perkusyjnych.