25-01-2018

Witold Lutosławski (25 stycznia 1913 – 7 lutego 1994)

Mija sto piąta rocznica urodzin Witolda Lutosławskiego, kompozytora zaliczanego do bardzo wąskiego i ekskluzywnego grona  największych twórców muzycznych XX wieku.  W 1993 roku, w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, został wyróżniony doroczną  nagrodą Polar Music Prize przyznawaną przez Szwedzką Królewską Akademię Muzyczną i powszechnie uznawaną za muzycznego Nobla. Jest jedynym Polakiem, który tę nagrodę otrzymał i jednym z pierwszych jej laureatów. Muzyka Witolda Lutosławskiego grana jest na całym świecie. Wyżyny jego muzycznego geniuszu wyznaczają m.in. Koncert na wiolonczelę i orkiestrę, skomponowany dla Mścisława Roztropowicza i Koncert Fortepianowy dedykowany Krystianowi Zimermanowi.

Witold Lutosławski w latach 1968 - 1994 mieszkał na Żoliborzu Oficerskim, na ulicy Śmiałej. Łatwo to miejsce zidentyfikować, bo ścianę jego domu zdobi tablica-płaskorzeźba upamiętniająca kompozytora. Dzielnica oddała hołd artyście proponując nadanie jego imienia jednej z ulic na Grossowie (północny skraj Żoliborza). Inicjatywa ta została sformułowana w uchwale Rady Dzielnicy Żoliborz Gminy Warszawa-Centrum podjętej w maju 1998 uroku. Rolę sprawczą odegrali tu dwaj radni: Stanisław Baltazar Brukalski i Andrzej Woźniakowski, kompozytor, w młodości związany m.in. z „Hybrydami”. Miesiąc później, w czerwcu 1998 roku, Rada Miasta Stołecznego Warszawy spełniła oczekiwania żoliborzan stosowną uchwałą, na mocy której Witold Lutosławski powiększył grono patronów żoliborskich ulic. Krótko po tym fakcie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy informującej, kim jest patron ulicy. Uczestniczyli w niej członkowie Zarządu Związku Kompozytorów Polskich. Ulica i ta skromna tablica były bodaj pierwszymi formami publicznego upamiętnienia wielkiego artysty.

27267503 1933132433380756 1020474927 o

27400119 1933132443380755 1987603678 n