22-01-2018

Uroczystości w 155. rocznicę śmierci Romualda Traugutta

22 stycznia 2018 obchodziliśmy 155 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Tradycyjnie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej zorganizowało uroczystości złożenia wieńców i wiązanek kwiatów w hołdzie bohaterom.

W tym roku pod pomnikami Członków Rządu Narodowego Powstania 1863 roku oraz w celi Romualda Traugutta kwiaty złożyli w imieniu Zarządu i Rady Dzielnicy Burmistrz Krzysztof Bugla oraz Zastępca Burmistrza Grzegorz Hlebowicz.

Po oddaniu hołdu bohaterom w Sali Audiowizualnej Muzeum X Pawilonu odbyła się prezentacja portretu Romualda Traugutta pędzla Anatolija Demianienko oraz nowych wydawnictw Muzeum Niepodległości w Warszawie.

W roku 1919 w rocznicę powstania Naczelny Wódz Józef Piłsudski pisał z Belwederu do weteranów takie słowa: (...) Dla nas, żołnierzy wolnej Polski, powstańcy 1863 r. są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy. Dla uczczenia ich i upamiętnienia 1863 r. w szeregach armii polskiej, wydałem rozkaz zaliczenia do szeregów wojska wszystkich weteranów 1863 r. z prawem noszenia munduru wojsk polskich w dni uroczyste. Witam ich tym rozkazem, jako naszych Ojców i Kolegów".