21-11-2017

Ostatnia droga Aliny Janowskiej

Punktualnie o godz. 12:00, w wypełnionym jak rzadko kiedy kościele p.w. św. Stanisława Kostki, rozpoczęła się ostatnia droga Aliny Janowskiej. Mszę Św., którą celebrował ks. Wojciech Drozdowicz, poprzedziło odczytanie decyzji Rzecznika Praw Dziecka o przyznaniu zmarłej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka. Następnie członkowie najbliższej rodziny: mąż Wojciech, córki Agata i Katarzyna oraz syn Michał podzielili się krótkimi, bardzo osobistymi i wzruszającymi wspomnieniami o mamie i żonie. Ich suma złożyła się na komplementarną charakterystykę człowieka o niezwykle bogatej osobowości, otwartego na ludzi, kreatywnego i najzwyczajniej dobrego.

Liturgia mszy świętej, słowo, śpiew, muzyka stworzyły klimat pierwotnego chrześcijańskiego misterium. Niezatarte wrażenie pozostawił Psalm 130 z Księgi Psalmów zaśpiewany a capella na tradycyjną melodię żydowską przez Urszulę Zabłocką, wnuczkę Aliny Janowskiej.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 
o Panie, słuchaj głosu mego! 

Po Mszy Św. odczytany został list pożegnalny Andrzeja Dudy, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wielką aktorkę pożegnał również Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów i zarazem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uroczystość pogrzebowa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbyła się według ceremoniału wojskowego. Otworzył ją odegrany przez orkiestrę Hymn Polski. W imieniu zawodowego środowiska Aliny Janowskiej aktorkę pożegnał Olgierd Łukaszewicz, Prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu i Radia. O Jej zasługach wojennych mówił Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzielnicę reprezentował Burmistrz Krzysztof Bugla.

Złożeniu trumny do grobu towarzyszyło grane na werblach „Tremolo” i salwa honorowa oddana przez Kompanię Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Mogiłę pokryło morze kwiatów. Na zakończenie zabrzmiały dźwięki Marsza Żałobnego Fryderyka Chopina.

O godz. 16:00 w Forcie Sokolnickiego, przy niemal tłumnej frekwencji, odbył się wzruszający wieczór wspomnień.