12-11-2017

11 listopada 99 lat temu…

Po deszczowej nocy ranek wstał pogodny i późnojesienne listopadowe słońce nad Żoliborzem dostroiło się do wymiarów narodowego święta –  Święta Niepodległości.  Jak co roku od 24 lat po mszy świętej w intencji ojczyzny, odprawionej w sanktuarium p.w. Św. Stanisława Kostki, spotkaliśmy się w Parku im. Stefana Żeromskiego przy kamieniach upamiętniających 15 i 75 rocznicę odzyskania niepodległości. Inskrypcje, którymi są opatrzone i które zawierają przekaz adresowany do potomnych, nawiązują do kontekstu historycznego związanego z rokiem ich posadowienia. Rodzi to pytanie: co my za rok, w setną rocznicę odzyskania niepodległości, będziemy chcieli przekazać następnym pokoleniom? Najprościej i jak się wydaje najcelniej można wyrazić to w trzech pojęciach: Pamięć. Wdzięczność. Hołd.

Wydarzenia sprzed 99 lat przypomniał dr Adam Buława, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz i zarazem dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. W zwięzłej formie przedstawił akt odzyskania niepodległości, jako efekt złożonego, wieloletniego  procesu, na który złożył się wysiłek wielu pokoleń, wielu wybitnych jednostek podejmowany na różnych polach działania – walki zbrojnej, kultury, gospodarki, rozwoju społecznego. To wszystko sprawiło, że Polska przetrwała w sercach Polaków nie unicestwiona przez 123 lata niewoli. I wybuchła ze spotęgowaną siłą, kiedy pojawiły się sprzyjające okoliczności zewnętrzne, kiedy zaborcy wykrwawili się w toczonej między sobą wojnie.

Na zakończenie uroczystości przy obydwu kamieniach złożone zostały kwiaty przez delegacje: Samorządu Żoliborza w osobach Adama Buławy i Romana Krakowskiego, przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Dzielnicy Żoliborz oraz Michała Jakubowskiego, zastępcę Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, Stowarzyszenia Żołnierzy AK i Miłośników ich Tradycji, Klubu Radnych i Żoliborskiego Komitetu PiS, Nowoczesnej, Bielańsko-Żoliborskiego Klubu GP.