09-10-2017

Na Żoliborzu uczczono Święto 1 Polskiej Dywizji Pancernej

W sobotę 7 października przy Placu Inwalidów na Żoliborzu, pod pomnikiem 1 Polskiej Dywizji Pancernej odbyły się uroczystości obchodów Jej święta. Odegrano hymn, oddano salwy honorowe, odczytano apel pamięci, złożono wieńce. W uroczystościach wzięli udział m.in. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, burmistrz Dzielnicy Żoliborz Krzysztof Bugla, sekretarz Ambasady Królestwa Niderlandów Bart De Bruijn, attaché obrony Francji płk Philippe Abraham, z-ca szefa Ambasady Królestwa Belgii Gommaar Dubois, przedstawiciele Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk "za męstwo wykazane podczas walk pod Wysoką k. Jordanowa we wrześniu 1939 r." odznaczył pośmiertnie Krzyżem Walecznych por. Marian Plichtę, oficera dywizjonu przeciwpancernego 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. W jego imieniu, odznaczenie przyjęła córka porucznika, Joanna Teresa Wielgat.

"Oddajemy dzisiaj hołd tym, którzy byli rycerzami dobrej sprawy. Tak jak ich dowódca gen. Maczek, chcieli być i byli spadkobiercami polskiej tradycji niepodległościowej z okresu I RP. Te husarskie skrzydła, które znalazły się na emblemacie 1. Polskiej Dywizji Pancernej, najlepiej o tym w sposób symboliczny świadczyły" - powiedział podczas uroczystości Szef Urzędu ds. Kombatantów. Medalami "Pro Patria" za "kultywowanie pamięci o walce o niepodległość ojczyzny" odznaczone zostały Jolanta Gawlicka, Krystyna Grzeszczuk, Barbara Kalinowska.

„Przed pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów złożono m.in. w imieniu prezydenta RP, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, prezes rady ministrów, ministra obrony narodowej, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa i marszałka województwa mazowieckiego”.

Cytowana notatka PAP