30-07-2017

Jak co roku od 73 lat…

Każdego roku podczas trwania żoliborskich obchodów Pamięci Wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Armii Krajowej „Żywiciel” na Skwerze Żywiciela gromadzą się strażnicy pamięci pokolenia rodzin powstańczych. Spadkobiercy idei walki o polskość, o tożsamość narodową i prawdę historyczną.

Tak było również w ubiegłą sobotę, w letni, pogodny, lipcowy poranek. Z inicjatywy Stowarzyszenia Żołnierzy AK „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji oraz Władz Dzielnicy Żoliborz odbyła się wzruszająca uroczystość. Rozpoczęto wprowadzenie asysty honorowej i sztandarów, a następnie Wojskowa Orkiestra Dęta odegrała hymn państwowy. Zgromadzonych powitała pani Lidia Wyleżyńska, Prezes Stowarzyszenia AK „Żywiciel”, uroczystość prowadził płk Lech Pietrzak ze Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Obecna Ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovacs, w odczytanym liście podkreśliła, że: "Właśnie tutaj padły pierwsze strzały 1 sierpnia. Przez 63 dni walk warszawiaków, żołnierzy i cywilów, za wolność, zapisały się w księdze dziejów złotymi literami. Choć w ówczesnych czasach Polska i Węgry z przyczyn geopolitycznych były po przeciwnych stronach barykady, więzi tysiącletnie łączące nasze narody i solidarność międzyludzka okazały się silniejsze od interesów politycznych".

Ksiądz Paweł Piotrowski we wspólnej modlitwie apelował o poszanowanie wartości, o pokój i pamięć, prowadził modlitwę za poległych i w intencji naszego Kraju. Serca zgromadzonych powstańców, ich dzieci i wnuków poruszyła trzykrotna salwa honorowa i odczytany apel pamięci. Składano wieńce i wiązanki. Nie sposób wymienić wszystkich przybyłych delegacji. Jako pierwsi kwiaty złożyli przedstawiciele Stowarzyszenia Żołnierzy AK Żywiciel, Rodzina Powstańców „Żmija”. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wieniec złożył Michał Wołejko, w imieniu Marszałka Sejmu RP Poseł Małgorzata Gosiewska. Wieniec od Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożył Sekretarz Stanu Jarosław Sellin. W imieniu prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz hołd pamięci złożył Włodzimierz Paszyński, a w imieniu Ambasady Węgier radca Ambasady dr Pál Attila Illés. Były wieńce od Ministra Obrony Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Krzysztofa Bugli i jego zastępców, także Przewodniczącego Rady Dzielnicy Adama Buławy i Wiceprzewodniczącego Romana Krakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Stołecznego Warszawy Dariusza Figury, Poseł na Sejm RP Ewy Tomaszewskiej, Senatora RP Marka Rockiego oraz Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Oddział Żoliborz-Bielany reprezentowanego przez Sławomirę Pieńkowską i Adama Kalinowskiego. Żoliborską Platformę Obywatelską reprezentowała Ewa Czeszejko-Sochacka i Dariusz Kołodziejek, Koło Nowoczesna Warszawa-Żoliborz Jolanta Zjawińska, Klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej Joanna Fabisiak, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze Tomasz Michałowski. Ponadto, wieńce złożyło Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Stowarzyszenie Żoliborzan, organizacje kombatanckie, harcerskie i wielu innych dostojnych gości. Na zakończenie uroczystości odegrano żołnierską pieśń „Śpij kolego” i wiązankę piosenek powstańczych. Po tym nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztandarowych i wojska, a zgromadzeni przy pomniku przeszli pod tablicę pamięci przy ulicy Suzina. Jak każdego sierpnia zapalili znicze kolegom z batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego OW PPS, którzy polegli w pierwszym boju powstania na Żoliborzu 1 sierpnia 1944 roku o godz. 13.30.