19-05-2017

Żoliborska Wachta

Można śmiało rzec, że projekt Żoliborskiej Wachty – Pogoria 2017 wystartował w pełni.

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze spotkanie uczestników Żoliborskiej Wachty – Pogoria 2017 z władzami dzielnicy. W spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Bugla - burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Tomasz Michałowski - radny Żoliborza (Moje Miasto Żoliborz), współinicjator projektu, Artur Nawrot, naczelnik  Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Żoliborz, Adam Jasser - Kapitan Żeglugi Wielkiej Jachtowej, wieloletni instruktor Szkoły pod Żaglami i współinicjator projektu oraz Ryszard Ignaszak - Kapitan Żeglugi Wielkiej Jachtowej, nauczyciel Gimnazjum nr 56 na Żoliborzu, współinicjator projektu.

Projekt realizowany jest od czterech lat, jednak w tym roku  finansowany jest całkowicie dzięki  ufundowanym stypendiom przez towarzystwo żeglarskieSail Training Association Poland w Gdyni oraz wsparciu burmistrza Krzysztofa Bugli. Uczestnikami projektu jest 10 uczniów żoliborskich gimnazjów lub mieszkających w naszej dzielnicy wyłonionych przez organizatorów na podstawie zgłoszeń i przeprowadzonych testów sprawnościowych: Laura Kostewicz, Klaudia Nisiewicz, Ola Ochnio, Gabrysia Teodorczuk, Kuba Prange, Marta Zieleniewski, Ola Zdunek, Janek Boroń, Milena Kudlicka, Gabrysia Bany. Młodzi adepci sztuki żeglarskiej będą uczestniczyć tego lata w dwutygodniowym rejsie na żaglowcu Pogoria po akwenie Morza Bałtyckiego. Spotkanie odbyło się w miłej, familijnej atmosferze. Radny Michałowski przedstawił przygotowany projekt graficzny logotypów oraz projekt proporca żaglowego i projekt outfit’u (bluzy, koszulki) Żoliborskiej Wachty – Pogoria 2017, które uczestnicy otrzymają przed wyruszeniem w rejs, aby móc godnie reprezentować Żoliborz podczas rejsu oraz międzynarodowego zlotu żaglowców. 

5