piątek, 10 lutego 2017 00:00

Hanka Czaki – pamiętamy!

11 lutego 1944 o świcie w ruinach warszawskiego getta została stracona Hanka Czaki. Wraz z nią rozstrzelano 35 kobiet wybranych na śmierć przez niemieckiego okupanta. Kim była ta dwudziestodwuletnia żoliborzanka, patronka jednej z ulic w naszej dzielnicy ?

Mieszkała na Żoliborzu w nieistniejącym dziś domu przy ul.Słowackiego  35/43. Uczęszczała do Gimnazjum i Liceum im. Aleksandry Piłsudskiej  (1935–1940), pełniła funkcję przybocznej w 8. Warszawskiej Żeńskiej Drużynie Harcerek. Była osobą aktywną, mocno zaangażowaną w działalność konspiracyjną. W strukturach Polskiego Państwa Podziemnego  działała jako łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Aresztowana została 5 stycznia 1944 roku podczas przenoszenia konspiracyjnej poczty. W tym samym dniu podczas nalotu na mieszkanie Czakich gestapowcy aresztowali rodziców Hanki i 11 uczestników zajęć tajnego nauczania. Dzisiaj pod tablicą upamiętniającą tę dzielną żoliborzankę złożone zostały kwiaty. W uroczystości uczestniczyła liczna grupa młodzieży szkolnej oraz mieszkańcy Żoliborza. W imieniu samorządu naszej dzielnicy kwiaty złożyli Grzegorz Hlebowicz i Michał Jakubowski, zastępcy burmistrza oraz Roman Krakowski, wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz.