środa, 25 stycznia 2017 00:00

WSM ma 95 lat

„Niewiele jest spółdzielni mieszkaniowych w Polsce, które mogą pochwalić się tak godnym rodowodem, jak Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Założona 95 lat temu u zarania niepodległości odzyskanej przez Polskę po 123 latach niewoli, wpisała się w historię Żoliborza, w historię Warszawy i szerzej rzecz ujmując, w te tradycje ruchu spółdzielczego, które wiązały się z realizacją celów wspólnotowych i społecznych, wykraczających poza wymiar czysto ekonomiczny. WSM ma swój niezaprzeczalny wkład w wykreowanie fenomenu żoliborskiej społeczności lokalnej, który przetrwał próbę czasu w okresie okupacji niemieckiej i w okresie rządów komunistycznych”.

Powyższy cytat pochodzi z adresu gratulacyjnego, który z okazji jubileuszu 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Burmistrz Krzysztof Bugla złożył na ręce Prezesa WSM, Macieja Stasiełowicza. Warto w tym miejscu przypomnieć, że z myślą o tym jubileuszu ubiegłoroczną edycję Ilustrowanego Kalendarza Dzielnicy Żoliborz poświęciliśmy historii żoliborskiej spółdzielczości mieszkaniowej. Najobszerniejszy, bogato ilustrowany artykuł opowiada o ciekawych i chlubnych dziejach WSM od narodzin po czasy współczesne. Również w tegorocznej edycji zatytułowanej Żoliborz wczoraj i dziś znaczna część materiału fotograficznego dotyczy WSM. WSM świętowała uroczyście swój jubileusz 19 stycznia w Sali Społecznego Domu Kultury. Przybyli licznie zaproszeni goście, w tym prominentni reprezentanci władz samorządowych Białołęki, Bielan i Żoliborza. Roiło się od zasłużonych mieszkańców, działaczy spółdzielni. Było miło, ciepło i sympatycznie. Mimo sędziwego wieku spółdzielnia jest pełna wigoru i z optymizmem zmierza ku następnym „leciom”. A poniżej koleiny fragment adresu gratulacyjnego Burmistrza Żoliborza. Spółdzielcy z WSM gospodarują na znacznej części Żoliborza. Mają tym samym niezaprzeczalny wpływ zarówno na kształtowanie przestrzeni publicznej, jak i na życie społeczne w naszej dzielnicy. Dlatego współpraca samorządu terytorialnego z samorządem spółdzielczym jest zjawiskiem pożądanym, potrzebnym i wręcz niezbędnym dla dalszego rozwoju. Wspólnie wkładamy wiele wysiłku, by na tej drodze uzyskiwać rozwiązania zaspokajające potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców. I to jest właściwy kierunek współdziałania. U progu ostatniego pięciolecia przed wkroczeniem WSM w kolejne stulecie swego istnienia, życzę za Pana pośrednictwem wszystkim spółdzielcom i mieszkańcom osiedli spółdzielczych, by z każdym dniem nabierali przekonania, że dokonali najlepszego wyboru decydując się zamieszkać na Żoliborzu pod skrzydłami najlepszej spółdzielni w naszym kraju, w najpiękniejszym miejscu w Polsce.