06-02-2017

Zima w mieście 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Zima w Mieście 2017” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, odbywających się w szkołach (Feryjnych Placówkach Edukacyjnych), obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i innych placówkach na terenie Dzielnicy.

Warunkiem korzystania z programu jest złożenie Karty Uczestnika w szkole (karta dostępna na miejscu) i uiszczenie opłaty dziennej za wyżywienie (7zł)*. W ramach tej kwoty proponujemy dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje. Wszystkie oferowane podczas akcji zajęcia, warsztaty i imprezy są nieodpłatne.
Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener). Dzieci muszą posiadać aktualną legitymację szkolną.

zima w miescie 2017 v 5 Odzyskano www2

Załącznik: