Wydarzenia kultualne

Poniżej zamieszczamy nadesłaną przez organizatorów informację o panelu dyskusyjnym zorganizowanym w nawiązaniu do 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego.

5 kwietnia, w sobotę, odbyła się wizyta młodzieży izraelskiej w Zespole Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, która jest owocem  programu „Bliżej siebie” realizowanego przez ORE.  . Spotkanie miało na celu  nawiązanie współpracy między szkołami z Polski i Izraela, kształtowanie postaw tolerancji, budowanie pozytywnych relacji pomiędzy obydwoma narodami , burzenie stereotypów oraz rozwijanie świadomości historycznej.
Wielkimi krokami zbliża się dzień kanonizacji Jana Pawła II. Z tej okazji w Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Gdańskiej 6a odbył się 6 kwietnia koncert poświęcony pamięci naszego wielkiego rodaka.
We wtorek (1 kwietnia) do I LO na Żoliborzu zawitał nie lada gość: dowódca Jednostki Specjalnej GROM płk Piotr Gąstał. Szkolną aulę wypełnili szczelnie uczniowie kilku żoliborskich szkół. W ciszy i skupieniu chłonęli każde słowo pułkownika. A ten zaczął od przypomnienia, jakie jest spektrum zadań jednostki z wyeksponowaniem tego najważniejszego: uwalnianie zakładników pojmanych przez terrorystów.
Jan Czochralski – wybitny polski chemik i metaloznawca jest wynalazcą  powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego. Stanowi ona podstawę procesu produkcji mikroprocesorów.