Wydarzenia kultualne

25 maja minęła 70 rocznica śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Dla uczczenia tego wydarzenia Krzysztof Bugla, burmistrz Dzielnicy Żoliborz złożył kwiaty przed pomnikiem rotmistrza, który znajduje się w al. Wojska Polskiego.

Od 22 maja w plenerowej galerii „Przystanek” można oglądać wystawę fotografii autorstwa Adama Rostkowskiego pod tytułem: „Dzieci Jeevodaya – 25 lat Adopcji Serca”. Wystawa została przygotowana z okazji 25-lecia akcji "ADOPCJA SERCA".

W ubiegłym roku w Rydzynie odsłonięta została tablica upamiętniająca postać Janusza Baurskiego. Kim był inżynier mechanik Baurski? Należał do tej kategorii ludzi, których zasługi dla Polski trudne są do przecenienia, ale którzy w przestrzeni publicznej pozostają niemal anonimowi. Był on człowiekiem oddanym sprawom ojczyzny – Polski. Służył jej w czasach wojny, w czasach pokoju i w czasach konspiracji. Wybitny fachowiec obdarzony ponadto niezrównanym talentem organizacyjnym. Szczególnie oddany był sprawie budowy podwalin gospodarczych naszego kraju, w tym na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. I na szczęście pamięć o nim przetrwała tam do dziś.

Janusz Baurski przez 20 lat mieszkał w Warszawie, w tym 10 lat na Żoliborzu. Chcieliśmy uczcić Jego pamięć w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykorzystaliśmy w tym celu, za zgodą Jana Dobrzańskiego, prezesa Oddziału SIMP w Rzeszowie, replikę tablicy rydzyńskiej. Prezes w piśmie skierowanym do Burmistrza Krzysztofa Bugli napisał m.in., że  

Wybitne zdolności Janusza Baurskiego, wiedza, umiejętność otaczania się najwartościow­szymi fachowcami i kierowania ludźmi zostały dostrzeżone i wysoko oce­nione. W ciągu całego swego życia wyznaczany był zawsze na stanowiska najtrudniejsze, na odcinki najbardziej zagrożone. Powierzono mu niezwykle trudne zadanie utworzenia od podstaw nowej Fabryki Obrabiarek w Rzeszowie, produkującej również działka prze­ciwpancerne i przeciwlotnicze. Oddział „Cegielskiego” powstawał w tempie niewyobrażalnym. Mówią o tym same fakty. W listopadzie 1936 roku firma otrzymała na rzeszowską budowę kredyt w wysokości 6 mln zł. Główna hala produkcyjna rzeszowskiego „Ceglarza”, licząca 10 tys. m², mieszcząca ponad 300 maszyn, powstała w ciągu siedmiu miesięcy. W cią­gu roku uruchomiono skomplikowaną i wielce specjalistyczną produkcję obrabiarek a równolegle już w grudniu 1937 roku odbyły się próbne strzelania z pierwsze­go działka. W okresie powojennym za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej, za działalność na rzecz rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, pionier postępu technicznego, organizator przemysłu maszynowego Janusz Baurski zostaje odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tablicę pamiątkową Janusza Baurskiego, usytuowaną w holu żoliborskiego ratusza, odsłonił syn Jacek Baurski w obecności członków Zarządu i Rady Dzielnicy Żoliborz w przerwie XLII Sesji. Pan Jacek Baurski przybliżył również radnym sylwetkę ojca.

baurski tablica

Baurscy – to brzmi poważnie, autor Marek Bielski, Przegląd Techniczny, 24 kwietnia 2014r. 
http://arch.przeglad-techniczny.pl/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=44&id=2181 

 

Igor Newerly – pisarz, dziennikarz, wychowawca młodzieży, żoliborzanin - jest z inicjatywy Stowarzyszenia Żoliborzan - patronem skweru na ul. Krechowieckiej (szeroki pas zieleni między Placem Lelewela a ul. Juliusza Słowackiego). O zasługach patrona informuje tablica MSI, która została zainstalowana przez Zarząd Dróg Miejskich w listopadzie 2016 roku. We wtorek 22 maja 2018 właśnie w tym miejscu obyło się spotkanie poświęcone znanemu pisarzowi. Okoliczności po temu były dwie: obecność w kraju syna pisarza, Jarosława Abramowa oraz chęć przypomnienia sylwetki wybitnego żoliborzanina. Spotkanie zgromadziło kilkadziesiąt osób, ludzi znanych ze swego wkładu w rozwój polskiej kultury. Zorganizowała je Dzielnica Żoliborz, która dba o pamięć o ludziach tworzących żoliborską tożsamość kulturową. Syn pisarza złożył podziękowanie burmistrzowi Krzysztofowi Bugli za uroczystość wspomnieniową o swoim ojcu. Sylwetkę ojca w syntetycznej, ale zarazem barwnej formie przypomniał Jarosław Abramow. Andrzej Mencwel, profesor Uniwersytetu Warszawskiego podzielił się bardzo osobistą, a zarazem ciekawą i oryginalną refleksją o fascynacji Żywym wiązaniem, która to książka stanowiła dla niego inspirację do nowego spojrzenia na formację kulturową polskiej inteligencji. Danuta Kuroń punktem wyjścia czyniąc Pamiątkę z celulozy przeniosła nas w realia solidarnościowej rewolucji, w którą była zaangażowana w Świdniku. I na końcu Wojciech Gąsowski, wybitny radiowiec, przeniósł nas w realia czasów młodości, w których był żoliborskim sąsiadem pisarza i jego rodziny. Podzielił się z nami zamiarem odtworzenia pewnych tropów tamtej epoki związanych z rodziną Newerlych, które były również jego udziałem.

Miał bogate i ciekawe życie. Nigdy nie stał z boku, nigdy nie odpoczywał. Odnajdywał się po każdym dramatycznym zwrocie. Stawał po stronie tych, którym drogie były wartości uniwersalne. Pozostał w pamięci wielu ludzi, jako człowiek otwarty, gotów pomagać innym i jednoczyć się z ludźmi broniącym wspólnych spraw. Był stolarzem i szklarzem, myśliwym i kajakarzem, socjologiem i dyrektorem zakładu produkcyjnego, stenografem i redaktorem pism. Pisarzem został w drugiej połowie życia. W każdej z życiowych ról charakteryzował się kreatywnością i sprawnością w działaniu. Pozostawił po sobie trwały ślad.

Urodził się w 1903 roku. Do szkoły chodził w Rosji Sowieckiej. W 1923 został aresztowany przez NKWD. W 1924 uciekł z transportu i przedostał się do Polski. W latach 1930- 1939 jako Jerzy Abramow był redaktorem założonego przez Janusza Korczaka pisma dzieci i młodzieży „Mały Przegląd". W okresie okupacji niemieckiej był więźniem hitlerowskich obozów koncentracyjnych - Majdanek, Oświęcim, Bergen-Belsen. Odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Współzałożyciel Komitetu Korczakowskiego. Autor wielu znanych powieści. Późny debiut zaliczył w wieku 45 lat pisząc w roku 1948 książkę „Chłopiec z Salskich stepów”. Rzeszę miłośników zyskały książki mazurskie – „Leśne Morze” i ” Wzgórze Błękitnego Snu”. Za książkę „Zostało z uczty bogów” został wyróżniony nagrodą podziemnej „Solidarności" w 1986 roku. Był autorem słuchowisk radiowych i utworów scenicznych dla dzieci. W połowie lat sześćdziesiątych napisał tzw. „memoriał Newerlego”, w którym występował m.in. przeciwko samowoli cenzury. Oznaczało to przejście na stronę tych, którzy byli w opozycji do peerelowskiego reżimu. Związany z Żoliborzem, mieszkał na III Kolonii WSM.


Magyar lecke

A żoliborzi kisgyerekek különleges élményben volt részük – megismerkedhettek Magyarország földrajzával és kultúrájával. A különórát a magyar nagykövet, Kovács Orsolya Zsuzsanna tartotta. A 212. sz. óvoda II. a és II. b csoport gyermekei már tudják, hogyan ízlenek a magyar finomságok, mit táncolnak leggyakrabban a magyarok és mi az a gulyás. A żoliborzi óvodások meleg fogadtatásáért köszönetet mondott a nagykövet asszonynak Krzysztof Bugla, Żoliborz polgármestere.