Wydarzenia kultualne

Przed pomnikiem upamiętniającym walki toczone o Dworzec Gdański podczas Powstania Warszawskiego (u zbiegu ulic Mickiewicza i gen. Zajączka) odbyła się uroczystość, której organizatorami byli: Środowisko „Grupa Kampinos” Armii Krajowej oraz Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Miasta Stołecznego Warszawy.

Stacja pomp kanałowych przy ul. Potockiej 3 pozostanie jako zabytek. Istniejące budynki zostaną wkomponowane w nowy obiekt oświatowy na działce kupionej w tym celu od MPWiK.

Krzysztof Bugla burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st.Warszawy wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej żołnierzy kontrwywiadu Armii Krajowej Batalionu "Pięść", poległych 22 sierpnia 1944 r. w walkach o Dworzec Gdański. Uroczystość odbyła się 22 sierpnia 2018 r. na terenie Klubu Sportowego Polonia przy ul.Konwiktorskiej 6 w Warszawie.

Jak co roku, pod żoliborską Kotłownią 1 sierpnia o godzinie 13:30 spotkali się mieszkańcy Żoliborza i Warszawy, by uczcić poległych w pierwszym boju Powstania Warszawskiego żołnierzy IV Batalionu Organizacji Wojskowej Powstańczego Pogotowia Socjalistów im. Jarosława Dąbrowskiego. Ich nazwiska uwidocznione są na tabliczkach stanowiących element pamiątkowej płyty.Uroczystość poprowadziła Pani Danuta Kuroń.

W dniu, 1 sierpnia 2018, Grzegorz Hlebowicz, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zapalił znicze pod figurą Matki Bożej, która znajduje się na dziedzińcu posesji przy ul. Mickiewicza 27.