pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Uchwała nr 2328/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2018 - 20211

Prezydent m.st. Warszawy informuje, że Zarządzeniem nr 1472018 z dnia 10 września 2018 r. ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowackiego 19A

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza