pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa należy do ogólnoeuropejskiej sieci Europe – Direct (ponad 420 Punktów w 28 krajach UE) powołanej przez Komisję Europejską.

W dniach 04.07.2018 r. - 07.09.2018 r. w pasie drogowym ulic Bieniewickiej i Szczepanowskiego będą prowadzone prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Potockiej 33 i Bieniewickiej 18A. W związku z powyższym będą na w/w ulicach wprowadzane ograniczenia w ruchu pieszych i pojazdów oraz w parkowaniu pojazdów.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza