pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych
i oddz. przedszkolnego w szkołach podstawowych
       
Nazwa Placówki Ulica Data spotkania Godzina spotkania
Szkoła Podstawowa nr 65
 im. Władysława Orkana
ul. Mścisławska 1 26.02.2020 r. 18.00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68
 im. Artura Oppmana
ul. Or-Ota 5 

29.02.2020 r. spotkanie dla kandydatów

10.00-12.00

    3.03.2020 rspotkanie dla rodziców 18.00
Szkoła Podstawowa nr 92
im. Jana Brzechwy
ul. Przasnyska 18 26.02.2020 r. 16.00
Szkoła Podstawowa nr 267
im. Juliusza Słowackiego
ul. Braci Załuskich 1 27.02.2020 r. 18.00
Szkoła Podstawowa nr 391
im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
ul. Filarecka 2 26.02.2020 r. 17.00
Szkoła Podstawowa nr 392
 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
al. Wojska Polskiego 1A 27.02.2020 r. 17.00

 

 

 

Od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. trwa nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

Uprzejmie informujemy, że Rada m. st. Warszawy uchwaliła nowe przepisy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Wszystkie uchwały wchodzą w życie od 1 marca 2020 r.

Uchwałą nr 544/20 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 29 stycznia 2020r. została zatwierdzona lista osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej z zasobu m.st. Warszawy w 2020r.

Lista jest podana do publicznej wiadomości na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń m.st. Warszawy na okres 14 dni, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. Ogłoszenie nr 1353/2020.

Zapoznanie się z listą jest możliwe poprzez stronę internetową www.eto.um.warszawa.pl  zakładka: Nieruchomości - Lokale mieszkalne - Najem - Ogłoszenie nr 1353/2020.

Pomocy w odczytaniu ogłoszenia udzielają pracownicy Wydziału Zasobów Lokalowych tel. 22 443 90 47, 22 443 90 48, 22 443 90 49 lub z telefonu wewnętrznego Urzędu 39047, 39048, 39049.

Lista jest również dostępna do wglądu w Wydziale Obsługi Mieszkańców stanowiska 10-12.

Ewentualne zastrzeżenia i uwagi do listy można składać w terminie 14 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, tj. od dnia 30 stycznia 2020r. do dnia 13 lutego 2020r. do Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 

Biała Sobota w Szpitalu Magodent

Szanowni Państwo,

"Uprzejmie informuję, że w dniach:

  • 01.02.2020 r. od godz. 0.00 do godz. 6.00,
  • 01.02.2020 r. od godz. 22.00 do dnia 02.02.2020 r. do godz. 6.00,
innogy Stoen Operator Sp. z o.o. prowadzić będzie roboty rozbiórkowe dwóch słupów kratownicowych zlokalizowanych w rejonie ul. Anny German. Na potrzeby w/w prac innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Ulica Anny German będzie częściowo nieprzejezdna. Na prowadzenie prac wydane zostało zezwolenie zarządcy drogi - Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu."

Prezydent m.st. Warszawy dnia 27 stycznia 2020 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 im. Władysława Orkana w Warszawie, ul. Mścisławska 1

Poniżej publikujemy zasady organizacji opieki wakacyjnej oraz harmonogram zapisów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.
Opieka w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza