pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Uchwała nr 9/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania   ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku.

Uchwała nr 10/19 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania do finansowania   oferty na realizację zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2019 roku.

1 stycznia 2019 r. dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów miejskich staną się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymają 98-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej i zaświadczenia potwierdzające przekształcenie z urzędów.

Przypominamy, że w grudniu 2013 r. przeprowadziliśmy na Żoliborzu konsultacje społeczne w sprawie odstąpienia od stosowania środków chemicznych (sól) w trakcie zimy, na ulicach pozostających w zarządzie Dzielnicy Żoliborz. Większość mieszkańców, którzy odpowiedzieli na pytania ankiety - 76%, optowała za odśnieżaniem jezdni pługiem bez użycia środków (poza piaskiem) zwalczających śliskość, w tym również soli. W konsekwencji Zarząd Dzielnicy Żoliborz podjął uchwałę sankcjonującą wynik konsultacji. Jej sentencję wyrażają dwa słowa: nie solimy. W styczniu 2018 roku, gdy gołoledź na żoliborskich ulicach przybrała formę kataklizmu, Zarząd Dzielnicy na zasadzie absolutnego wyjątku uznał wspomaganie się chemią za uzasadnione. Ten precedens miał jednak zastosowanie wyłącznie do sytuacji ze stycznia ubiegłego roku. Nadal obowiązuje generalna zasada: nie solimy.

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na koordynatorkę/ koordynatora Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) – domu sąsiedzkiego na Żoliborzu.

Apeluję do zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o pomoc kotom wolno żyjącym, które stanowią nieodłączny element miejskiego ekosystemu i naturalną ochronę przed gryzoniami. 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza