pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Uchwała nr 1822/14 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie częściowego unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 roku.

Uchwała Zarządu Dzielnicy Żoliborz 1819/14 z 15 stycznia 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2014-2015

Załącznik:

Zapraszamy od udziału w konkursie na „Najlepszy program wychowawczy w Dzielnicy Żoliborz”. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego programu wychowawczego realizowanego przez nauczycieli, wychowawców w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Głównym założeniem konkursu jest podkreślenie wychowawczej roli nauczyciela, wpływu oddziaływań wychowawczych na podnoszenie efektywności kształcenia dzieci i młodzieży, a także wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji własnych osiągnięć, metod i form pracy, dążących do uatrakcyjnienia zajęć i lekcji oraz tworzenia uczniom i wychowankom okazji do twórczej pracy. Celem organizatorów jest promowanie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, zaangażowanych w podnoszenie efektywności kształcenia oraz działalność pozalekcyjną, o wysokich walorach etycznych, cieszących się autorytetem wśród dzieci i młodzieży oraz przyznanie tytułu „Nauczyciel Żoliborza”.

Załącznik:

Uwaga mieszkańcy ! W dniach 18 i 25 stycznia 2014 roku /sobota/ w godzinach 8.00 – 16.00 Wydział Obsługi Mieszkańców będzie przyjmował interesantów w zakresie Karty Warszawiaka i Karty Młodego Warszawiaka.
W dniu 15 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w sali 328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury. 
„Ciepło z natury” to po raz piąty organizowana już akcja wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy oraz PGNiG Termika.  W jej ramach wędruje przez Warszawę mobilny punkt zbiórki poświątecznych choinek, które następnie przerabiane są na biomasę.
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zwraca się z zapytaniem ofertowym na realizację następującego zamówienia: 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza