pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz budową przyłącza gazu oraz podziemnych odcinków instalacji gazu przy ul. Mścisławskiej, Drohickiej, Małogoskiej, Mysłowieckiej, Mickiewicza, i Potockiej w Warszawie.

Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza