pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

W obecnej sytuacji decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na 2020 rok będą wydawane sukcesywnie i wysyłane do podatnika za pośrednictwem Poczty Polskiej, w miarę możliwości ich realizacji.

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:

 • pobierz wzór deklaracji elektronicznej  
 • zapisz go na komputerze 
 • otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader 
 • wypełnij aktywny dokument deklaracji
 • zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.
 • prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe. 
 • wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.
 • deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego 

W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji.

Termin wniesienia opłaty za marzec br. nie może zostać wydłużony i upływa 28.03.2020 roku. 

Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.

Numer ogólny na opłaty za odpady jest następujący: 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297, w tytule: odpady Żoliborz

Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje 

Nabór wniosków na wymianę "kopciuchów" jest otwarty mimo ograniczeń w pracy Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic. Obecnie wniosek można przesłać do Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:

Ograniczenie pracy urzędów będzie obowiązywało od poniedziałku, 23 marca do odwołania.

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie muszą składać w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół prześlą rodzicom hasła dostępu na adresy mailowe.

Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie trzeba dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Załącznik:

 

Do 20 marca br. do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym dotyczącym koronawirusa oraz w trosce o Państwa i dzieci zdrowie, uprzejmie prosimy o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów rekreacyjnosportowych.

Realizując postanowienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono z dniem 16 marca 2020 r. tymczasowe zasady organizacji pracy urzędu dzielnicy Żoliborz miasta stołecznego Warszawy.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń. 
Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej. 
Załatwiamy tylko sprawy z punktów 1, 2 , 3, 4.
Przed wejściem do budynku prosimy o zdezynfekowanie rąk.
Przy stanowisku może przebywać tylko 1 osoba.

Kasy urzędu zostały zamknięte

Opłaty należy wnosić przelewem we własnym zakresie.
*** Informacja z wykazem numerów rachunków bankowych znajduje się na dole strony***

Pozostałe informacje:

 1. Kancelaria urzędu jest czynna zarówno dla dostarczycieli przesyłek jak i interesantów. W kancelarii możemy złożyć wszystkie sprawy z zakresu działania Urzędu Dzielnicy. Prosimy o podawanie na składanych dokumentach dokładnych danych adresowych takich jak; telefon, mail. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu centrali 22 443 90 00, dokumenty można przesłać także na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dowody osobiste tylko w zakresie wydawania dowodów na które wnioski zostały już złożone. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP.
  Pozostałe sprawy meldunkowe będą rozpatrywane indywidualnie. 
  W zakresie dowodów osobistych informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 24.
 3. Rejestracja pojazdów tylko fabrycznie nowych – trzeba posiadać dowód wpłaty na konto nr 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106  Wysokości opłat dla rejestracji nowego pojazdu
  1. Samochód - 180,50 zł
  2. Motocykl, ciągnik rolniczy – 121,50 zł
  3. Motorower - 111,50 zł
  4. Przyczepa – 121,50 zł W zakresie rejestracji pojazdów informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 37 Osoby, które nie dokonają w terminie 30 dni rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii albo nie zgłoszą zbycia/nabycia nie będą podlegać karze pieniężnej o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeżeli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.
 4. Prawa jazdy tylko w zakresie wydania dokumentu – trzeba posiadać dowód wpłaty. Wnioski można składać za pośrednictwem e-PUAP. na konto nr 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  opłata w wysokości 100,50 zł
  W zakresie praw jazdy informacje możemy uzyskać pod numerem telefonu 22 443 89 37
 5. Paszporty Terenowy Punkt Paszportowy w Warszawie na Żoliborzu zawiesza działalność do odwołania. Czasowy odbiór dokumentów, dla których wnioski zostały złożone w tym Punkcie odbywa się w Referacie nr 1 przy ul. Kruczej 5/11 w Warszawie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22 695 73 02 w sytuacjach niecierpiących zwłoki.
 6. Porady prawne w zakresie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zostały zawieszone do dnia 31 marca. Wszelkie informacje możemy uzyskać pod telefonem 19 115.
 7. Podatki – Prosimy o oczekiwanie na decyzje podatkowe, termin ich wysłania może ulec przesunięciu. Zapłata za podatek jest wymagana w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji, bez względu na termin jej otrzymania.
 8. Użytkowanie wieczyste – w przypadku potrzeby wyjaśnienia prosimy o mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl lub pod numerem 22 443 89 10
 9. Działalność gospodarcza – prosimy o dokonywanie wszystkich czynności z podpisem elektronicznym. Wszelkie zmiany w tym zawieszenie działalności możemy dokonać wstecznie w późniejszym terminie. Dla osób, które pierwszy raz rejestrują działalność elektronicznie prosimy po wejściu na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ wybrać zaloguj (w prawym górnym rogu) a następnie lewy kafelek załóż nowe konto przedsiębiorcy.
 10. Ubezpieczenia załatwiamy tylko elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon 512-734-997.
 11. Urząd Stanu Cywilnego – tylko ul. Andersa 5 tel. 22 443 12 30. Usługi znacznie ograniczono prosimy o sprawdzenie pod adresem strony internetowej lub telefonicznie.

Wykaz numerów kont rachunków bankowych

 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 
  (Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy Centrum Obsługi Podatnika) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7106 
  (wpłaty z tytułu opłat komunikacyjnych) 
 • 31 1030 1508 0000 0005 5003 7041 
  (wpłaty za wnioski o udostępnianie danych meldunkowych) 
 • 53 1030 1508 0000 0005 5003 7033 
  (wpłaty z tytułu depozytów) 
 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009
  Wpłaty z tytułu: opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od nieruchomości /osoby prawne/, podatku od środków transportowych.
  Od 01.01.2011r. każdy podatnik podatku od nieruchomości (osoba fizyczna) ma przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, który wskazany jest na decyzji wymiarowej.
 • 97 1030 1508 0000 0005 5003 7017
  (wpłaty z tytułu wydatków)
 • 34 1030 1508 0000 0005 5003 7084
  (wpłaty z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)
 • 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297
  (wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi OZGOK )
  W sytuacji, gdy nie było możliwe nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu), opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
  Aby uiścić opłatę należy:
  • podać dane identyfikujące składającego deklarację, miejsce zamieszkania lub siedziby oraz adres nieruchomości,
  • w tytule wpisać OZGOK,
  • uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca.
 • 03 1030 1508 0000 0005 5003 7254
  (wpłaty z tytułu opłat i kar za usunięcie drzew i krzewów),
 • 56 1030 1508 0000 0005 5003 7173
  (wpłaty z tytułu koncesji  na sprzedaż alkoholu),
 • 78 1030 1508 0000 0005 5003 7262
  (wpłaty z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych),

U W A G A !

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie zawiesza wszelkie aktywności zaplanowane poza urzędami skarbowymi.

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza