pl en de fr

Komunikaty edukacyjne

Szkolne Centrum Kultury „Żoliborskiej Jedynki” I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego
01-513 Warszawa ul. Felińskiego 15

W poniedziałek, 8 września, ruszyła druga tura naboru uczestników do projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie”. Uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie na 5 lat laptopa z bezpłatnym dostępem do Internetu. Nabór wniosków potrwa do 30 września.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów(stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Lato w Mieście 2014” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, odbywających się w szkołach (Punktach Dziennego Pobytu), obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i innych placówkach na terenie Dzielnicy.

Szkolne Centrum Kultury „Żoliborskiej Jedynki” I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. B. Limanowskiego 01-513 Warszawa ul. Felińskiego 15. Zaprasza do wzięcia udziału w VI Żoliborskim Konkursie Ekologicznym pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz Pana Krzysztofa Bugl na plakat pt. „ Żoliborska eko-torba ”.

Stołeczni uczniowie mogą się ubiegać o przyznanie na 5 lat laptopa z darmowym dostępem do Internetu. Największe szanse mają gimnazjaliści z najlepszymi wynikami w nauce i niskimi dochodami w rodzinie. Unijny program ma zapobiegać cyfrowemu wykluczeniu uczniów. Stały dostęp do komputera z Internetem ma pomóc w kształtowaniu kompetencji informatycznych i rozwijaniu zainteresowań, a także nauczyć swobodnego poruszania się w cyfrowej rzeczywistości.  Własny komputer to najlepsze narzędzie do samodzielnego poznawania skomputeryzowanego świata. Jego znajomość jest niezbędna do nauki, podejmowania wielu aktywności społecznych czy rozwijania zainteresowań. Chcemy, by młodzi ludzie, którzy chcą się uczyć, mieli szansę dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości - niezależnie od sytuacji finansowej w rodzinie – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. Szansę na laptop, z darmowym dostępem do Internetu, mają uczniowie i absolwenci publicznych gimnazjów, którzy mieszkają w Warszawie. Pod uwagę będą również brane wyniki z egzaminów: szóstoklasisty i gimnazjalnego, oraz dochody w rodzinie. Maksymalnie mogą wynosić 1270,00 złotych netto na osobę. Uczniowie, którzy spełnią te kryteria, przed otrzymaniem sprzętu, przejdą dwudniowe szkolenia. Obsługa komputera i podstawowych programów biurowych, tworzenie baz danych czy programowanie stron www – to tematy, jakie mają do wyboru.  Komputer w domu ma pomóc również w cyfrowej aktywizacji rodziców. Obsługa sprzętu i umiejętność korzystania z Internetu otwierają nowe możliwości w poszukiwaniu pracy. Uczą również korzystania z coraz bardziej powszechnych e-usług, takich jak elektroniczne płatności czy załatwianie spraw urzędowych w systemach e-administracji. Całkowita wartość unijnego projektu „Argos - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie” to ponad 6,5 miliona złotych. Zgłoszenia do udziału w tym projekcie są podzielone na dwa etapy: - do 7 kwietnia wnioski o przyznanie komputera mogą składać uczniowie obecnych I i II klas gimnazjum,
od 8 do 30 września wnioski o przyznanie komputera będą mogli składać uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w I klasie gimnazjum, oraz ci, którzy wtedy będą już absolwentami klas III (obecni uczniowie klas III). Wypełniony przez prawnego opiekuna wniosek należy złożyć w sekretariacie swojej szkoły. 
1901598 629028140479678 52263737 n

Serdecznie zapraszamy uczniów na otwarte, bezpłatne międzyszkolne zajęcia ze strzelectwa sportowego (każdy wtorek, godz.: 15:15-17:00), organizowane na strzelnicy w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3. Szczegółowe informacje  - Pani Katarzyna Szlomska, Nauczycielka w ZSSiL nr 3, tel. 22 663 30 38 Alicja Stańczyk – Dyrektor Szkoły

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach prowadzonego projektu pod nazwą „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Moje miejsce w Unii Europejskiej za 10 lat”.

Informacje na temat rekrutacji i obsługi elektronicznego systemu rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 19 115.

Zapraszamy od udziału w konkursie na „Najlepszy program wychowawczy w Dzielnicy Żoliborz”. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego programu wychowawczego realizowanego przez nauczycieli, wychowawców w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Głównym założeniem konkursu jest podkreślenie wychowawczej roli nauczyciela, wpływu oddziaływań wychowawczych na podnoszenie efektywności kształcenia dzieci i młodzieży, a także wzbogacenie tradycyjnych programów nauczania. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji własnych osiągnięć, metod i form pracy, dążących do uatrakcyjnienia zajęć i lekcji oraz tworzenia uczniom i wychowankom okazji do twórczej pracy. Celem organizatorów jest promowanie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach, zaangażowanych w podnoszenie efektywności kształcenia oraz działalność pozalekcyjną, o wysokich walorach etycznych, cieszących się autorytetem wśród dzieci i młodzieży oraz przyznanie tytułu „Nauczyciel Żoliborza”.

Załącznik:

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza