pl en de fr

Projekt dla osób chorująch psychicznie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz na podstawie porozumienia zawartego z Towarzystwem Młodzieży współpracuje przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tytuł : Droga do samodzielności Jeśli:
- jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
- mieszkasz na terenie m. st. Warszawy,
- doświadczasz trudności emocjonalnych lub społecznych lub masz udokumentowaną niepełnosprawność ze względu na zaburzenia psychiczne. Ten Projekt skierowany jest do Ciebie! Szkolenia:
- szkolenia zawodowe,
- szkolenie z obsługi komputera,
- doradztwo zawodowe i prawne,
- warsztaty z zakresu funkcjonowania na rynku pracy,
- opiekę psychologiczną przez cały czas trwania projektu,
- grupę terapeutyczną bądź trening umiejętności życiowych i społecznych,
- wsparcie dla opiekunów uczestników projektu,
- wyjścia integracyjne. Oferujemy:
- materiały dydaktyczne,
- refundację kosztów dojazdu,
- stypendium szkoleniowe,
- ubezpieczenie NNW,
- poczęstunek w trakcie zajęć, Okres realizacji Projektu: styczeń 2012r. – grudzień 2013r. Zapisy:
Towarzystwo Pomocy Młodzieży
Ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa
Telefon: (22) 887-88-05
www.tpm-samodzielni.pl Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza