pl en de fr

Stop przemocy

stop przemocy

Przemoc jest jednorazowym lub powtarzającym się, umyślnym działaniem wobec drugiej osoby. Ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Narusza jej prawa i dobra osobiste. Powoduje u niej poważne szkody, cierpienie, ból, utratę zdrowia, a nawet życia. Choć niewiele osób o tym wie, przemocą jest również zaniechanie działań wobec osób, za które jesteśmy odpowiedzialni. Widząc zaniedbane i pozostawione bez opieki dziecko również jesteśmy świadkiem przemocy. Zjawisko przemocy występuje dlatego, że sprawca czuje się bezkarny. Jeżeli nauczyciel w szkole nie zareaguje na szarpanie jednego ucznia przez drugiego, jeżeli sąsiedzi "nie słyszą", że za ścianą dzieje się dramat, to sprawca przemocy żyje w przekonaniu, że jego działanie jest nie tylko skuteczne, ale i nie kończy się dla niego żadnymi przykrymi konsekwencjami. Sprawca uczy się, że poprzez użycie siły szybko osiąga swoje cele.

Ale jeżeli ktoś nauczył się wywierać wpływ na innych poprzez stosowanie przemocy, może się tego oduczyć. Dzięki nam wszystkim. Wyeliminowanie przemocy z życia społecznego jest możliwe. Wystarczy, że wszyscy zaczniemy reagować i nikt nie przejdzie obojętnie, kiedy będzie świadkiem przemocy w jakiejkolwiek formie. Nasza obojętność wynika często z tego, że nie wiemy, jak mamy postąpić w danej sytuacji i do kogo się zwrócić. Wynika też często z tego, że niewiele wiemy na temat zjawiska przemocy. Ta kampania jest po to, żebyśmy wiedzieli, co możemy zrobić, kiedy będziemy świadkami przemocy. Czasem wystarczy jeden telefon, żeby uratować komuś życie.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza