pl en de fr

Kampanie społeczne

 Ankieta dotycząca diagnozy problemów oraz potrzeb żoliborskich szkół i przedszkoli, związanych z programami z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz we współpracy z Zespołem Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „ DZIADKA” od kwietnia 2012 r. rozpoczyna realizację projektu „grupy wsparcia” dla rodziców, opiekunów prawnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz na podstawie porozumienia zawartego z Towarzystwem Młodzieży współpracuje przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja „Pies Przewodnik”, współpracująca z Fundacją „Vis Maior”, zaprasza chętnych na szkolenie przygotowujące do przyjęcia psa przewodnika, realizowane w ramach projektu „Okiem psa”, dofinansowanego ze środków PFRON.

stop przemocy

Przemoc jest jednorazowym lub powtarzającym się, umyślnym działaniem wobec drugiej osoby. Ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. Narusza jej prawa i dobra osobiste. Powoduje u niej poważne szkody, cierpienie, ból, utratę zdrowia, a nawet życia. Choć niewiele osób o tym wie, przemocą jest również zaniechanie działań wobec osób, za które jesteśmy odpowiedzialni. Widząc zaniedbane i pozostawione bez opieki dziecko również jesteśmy świadkiem przemocy. Zjawisko przemocy występuje dlatego, że sprawca czuje się bezkarny. Jeżeli nauczyciel w szkole nie zareaguje na szarpanie jednego ucznia przez drugiego, jeżeli sąsiedzi "nie słyszą", że za ścianą dzieje się dramat, to sprawca przemocy żyje w przekonaniu, że jego działanie jest nie tylko skuteczne, ale i nie kończy się dla niego żadnymi przykrymi konsekwencjami. Sprawca uczy się, że poprzez użycie siły szybko osiąga swoje cele.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza