pl en de fr
15-03-2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 22-03-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu22 marca 2021 r., godz. 18.00 tryb zdalny

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przedstawienie Informacji dotyczących stanu technicznego  budynków przy ul. M. Kazimiery 18-26 i ul. Mickiewicza 65 oraz planu potrzeb remontowych.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa
/- Dariusz Kołodziejek -/

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Agata Marciniak – Rózak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza