pl en de fr
18-02-2021

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 24-02-2021 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 24 lutego 2021 r., godz. 18.00 posiedzenie zdalne

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Plac Grunwaldzki – aktualny stan własności, plany dzielnicy i miasta.
 3.  Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
ŁADU PRZESTRZENNEGO
 /- Donata Rapacka -/

Zaproszeni Goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Agata Marciniak – Różak – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Krzysztof Dejnarowicz – Naczelnik Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz  
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza