pl en de fr
10-12-2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17-12-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 grudnia 2020 r., godz. 18.00 (CZWARTEK) Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz" z uszczegółowieniem konsultacji społecznych i opracowaniem koncepcji architektoniczno-urbanistycznej
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.
Wiceprzewodniczący
KOMISJI REWIZYJNEJ
/-Wiktor Jasionowski -/
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza