pl en de fr
11-09-2020

XX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 16.09.2020r.

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję XX SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Posiedzenie odbędzie się dnia 16 września 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 771/20 z dnia 10.09.2020 r. – DRUK NR 113
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmienającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2020 – DRUK NR 114
  5. Zamknięcie obrad.
Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy dzielnicy i inne zainteresowane osoby.
 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski
 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza