pl en de fr
08-07-2020

XVIII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 15.07.2020 r. w trybie zdalnym

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XVIII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 15 lipca 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XVII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą   Nr 700/20 z dnia 7 lipca 2020 r. - druk nr 103
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 grudnia 2019 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 73A
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 grudnia 2019 r. na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 74A
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17 grudnia 2019 r. na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 75A
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 11. Zakończenie posiedzenia. 

Protokół z obrad XVII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 

 

 

 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza