pl en de fr
08-07-2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 14-07-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 14 lipca 2020 r., godz. 18.00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w sprawie zmian do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwalą Nr 700/20 z dnia 7 lipca 2020 r.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa
/- Sławomira Pieńkowska -/

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Agata Marciniak – Rózak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa
 • Pan Michał Szpakiewicz – p. o Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomo
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza