pl en de fr
20-05-2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28-05-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 28 maja 2020 r., godz. 18.00 sala konferencyjna nr 328, III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego ds. „Kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz, której celem będzie kontrola wykonania zadania inwestycyjnego „modernizacja działobitni” – realizowanego w 2018 r. i w I połowie 2019 r."
  3. Analiza dokumentów przedłożonych do Zespołu Kontrolnego ds. „Kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, której celem będzie kontrola wykonania zadania inwestycyjnego „modernizacja działobitni” – realizowanego w 2018 r. i w I połowie 2019 r. 
  4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz

 

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza