pl en de fr
12-05-2020

XVII Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 19.05.2020r.

przejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 92/XX/2016 z dnia 18 maja 2016 r. z późn. zm., zwołuję XVII SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.

Sesja odbędzie się 19 maja o godzinie 14:00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Plan pracy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz do końca roku szkolnego 2019/2020
  4. Sprawozdanie przewodniczących komisji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz z pracy między sesjami.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.
 PRZEWODNICZĄCY
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-/ Michał Błotny
 
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza