pl en de fr
08-05-2020

XVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 13.05.2020 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 13 maja 2020 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji. 
 2. Przyjęcie porządku obrad. 
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XV sesji. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2020 - druk nr 95
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za rok 2019” - druk nr 96
 6. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 7. Zapytania radnych.
 8. Sprawy różne, wolne wnioski. 
 9. Zakończenie posiedzenia. 

Protokół z obrad XV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 

 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza