pl en de fr
06-03-2020

XIV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - 12.03.2020r.

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję: XIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 12 marca 2020 r. o godz. 18.00, w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8, w sali konferencyjnej im. Aliny Janowskiej (III p.)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok - druk nr 81
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 rok proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z uchwałą nr 550/20 z dnia 10 lutego 2020 roku wraz z autopoprawkami wprowadzonymi Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 559/20 z dnia 18 lutego 2020 roku oraz Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 597/20 z dnia 3 marca 2020 roku - druk nr 82
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2020 - druk nr 83
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej - druk nr 84
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 listopada 2019 r. na sposób załatwienia wniosku CRSiW 553/2019 przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - druk nr 85
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 23 grudnia 2019 r. dot. spotkań w bibliotece „Pod Sowami” - druk nr 86
 10. Podjęcie stanowiska w sprawie dofinansowania rewitalizacji Zespołu Bramy Straceń Cytadeli Warszawskiej – jednego z najważniejszych Miejsc Pamięci Narodowej - druk nr 87
 11. Podjęcie stanowiska w sprawie upamiętnienia funkcjonowania w działobitni zlokalizowanej w alei Wojska Polskiego radiostacji (w związku z jej znaczeniem dla odzyskania i ocalenia Niepodległości Państwa Polskiego 1918-1920), a także docelowego zagospodarowania tej działobitni - druk nr 88
 12. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 13. Zapytania radnych.
 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XIII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Piotr Wertenstein – Żuławski

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza