pl en de fr
03-03-2020

Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa oraz Komisji Rewizyjnej - 9-03-2020 r.

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 9 marca 2020 r., godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1.  Przyjęcie porządku obrad.
 2.  Zaopiniowanie wykonania dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok.
 3.  Zaopiniowanie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2020 rok proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z uchwałą nr 550/20 z dnia 10 lutego 2020 roku wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Zarządu Dzielnicy nr 559/20 z dnia 18 lutego 2020 roku.
 4. Zaopiniowanie projekty Uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2020.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

  Przewodnicząca Komisji                                 Przewodniczący Komisji
Budżetu i Mieszkalnictwa                                            Rewizyjnej
/-/ Sławomira Pieńkowska                                     /-/Grzegorz Hlebowicz   Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Agata Marciniak-Różak
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – p. Renata Kozłowska
 • Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz – p. Alina Chojnicka
 • Naczelnicy Wydziałów dla Dzielnicy Żoliborz
 • p.o. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – p. Michał Szpakiewicz
 • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Żoliborz – p. Krystian Ciećka
 • Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz – p. Bożena Golon
 • Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansowania Oświaty – p. Ewa Jagielska
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz – p. Małgorzata Kocot
 • p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy – p. Małgorzata Bortko
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza