pl en de fr

Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy nadanego uchwałą nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. 

 • Nasza misja:

  Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz realizuje projekty seniorów, reprezentuje społeczność seniorów oraz opiniuje decyzje władz dzielnicy. Działania Rady Seniorów skupione są m.in. wokół kultury, ekologii i spraw społecznych.

 • Celem Rady jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy Żoliborz.

 • Rada realizuje swój cel poprzez:

  • inicjowanie działań dotyczących życia seniorów w dzielnicy i w m.st. Warszawie, szczególnie w zakresie kultury, ekologii, spraw społecznych;

  • przedstawianie opinii w sprawach dotyczących seniorów wobec organów administracji samorządowej dzielnicy;

  • nawiązywanie współpracy z organizacjami i fundacjami zajmującymi się problemami seniorów;

  • organizowanie imprez i spotkań seniorów, propagujących idee Rady;

  • spotkania informacyjne z przedstawicielami Zarządu oraz Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Do zadań Rady należy pełnienie funkcji konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej w zakresie:

  1. projektów aktów wydawanych przez organy Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów;

  2. integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;

  3. monitorowania potrzeb żoliborskich seniorów, występowania z propozycjami rozwiązań, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;

  4. występowania z inicjatywami likwidacji wszelkich barier ograniczających bezpieczne funkcjonowanie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych;

  5. rozwijania idei społeczeństwa obywatelskiego;

  6. współpracy z dzielnicowymi radami seniorów i uczestnictwo w spotkaniach na terenie dzielnic;

  7. promowania aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów;

  8. podejmowania działań w celu przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości, wzmacniania relacji wewnątrzpokoleniowych, jak i międzypokoleniowych,

  9. przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych,

  10. promowania działań ułatwiających przejście z pracy zawodowej w okres wolny od jej świadczenia;

  11. podejmowanie patronatów i udzielanie poparcia organizacjom, inicjatywom i działaniom służącym poprawie dobrostanu seniorów. 


Do pobrania:

Opiekun:

Joanna Topolewska
Tel. 22 443 88 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


 

Skład Rady Seniorów:

 
 • ELŻBIETA BŁASZCZAK – Przewodnicząca Rady Seniorów, przedstawiciel żoliborskiej Rady Seniorów w Warszawskiej Radzie Seniorów
 • JAN ŁEPECKI – Wiceprzewodniczący Rady Seniorów
 • ANDRZEJ GAUDYN
 • WIESŁAWA KASZEWSKA
 • EUGENIUSZ SZUFLIŃSKI
 • KRZYSZTOF WYPYSKI
 • WIESŁAW ZIENKIEWICZ

Opiekun:

Tel. 22 443 88 71, 22 443 88 72, 22 443 88 73
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza