pl en de fr

Komunikaty i ogłoszenia

lato w miescie s

"Lato w mieście 2019"

Dzielnica Żoliborz m.st. Warszawy

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Lato w Mieście 2019” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych (udział w warsztatach tematycznych, pokazach i przedstawieniach) odbywających się w szkołach (Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych) jak również obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i ognisku pracy pozaszkolnej (Specjalistyczne Placówki Edukacyjne). Na naszych podopiecznych czekają seanse kinowe, lekcje muzealne, szaleństwo w salach zabaw i wiele innych atrakcji, które nie pozwolą im się nudzić.

Wszystkie oferowane podczas akcji zajęcia, warsztaty i imprez są nieodpłatne. Uczestnik uiszcza jedynie opłatę dzienną za wyżywienie (7zł)*, w ramach której otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje. Rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener). 
* nie dotyczy to uczniów zwolnionych z opłat przez OPS lub dyrektora rodzimej szkoły. 

Dzieci muszą posiadać aktualną legitymację szkolną.

Nabór kandydatów odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego. 

Wakacyjne placówki edukacyjne

wpe 2019

Harmonogram, wytyczne oraz zasady naboru uczestników Programu zostaną opublikowane na stronie Urzędu Dzielnicy Żoliborz w późniejszym terminie.

Pełna oferta Warszawskiego Programu „Lato w Mieście 2019 r.”, zostanie opublikowana na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy – www.edukacja.warszawa.pl w zakładce „Dla ucznia i Rodzica”.

Strona Biura Edukacji: tutaj

Zarządzenie nr 206/2019 z 12-02-2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Serdecznie zapraszamy absolwentów gimnazjów, klas 8 szkół podstawowych oraz Rodziców na spotkania organizowane przez szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe znajdujące się na terenie Dzielnicy Żoliborz.

Licea Ogólnokształcące

otwarte szkoly 1 2

 

Technika, Branżowe szkoły I stopnia

otwarte szkoly 2 2

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza