pl en de fr
10-03-2019

Spotkanie z seniorkami w Klubie „Promyk”

W dniu 7 marca 2019 r., przed świętem „Dnia Kobiet”, w Klubie „Promyk” przy ulicy Kazimierza Promyka 5, odbyło się spotkanie z mieszkankami-seniorkami osiedla „Kępa Potocka”.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Delegaturę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz i Komendę Rejonową Policji Warszawa V wraz z Komisariatem Policji Warszawa Żoliborz w ramach działań profilaktycznych realizowanych z seniorami żoliborskich osiedli, w trosce o ich bezpieczeństwo.

Na spotkaniu funkcjonariuszki Policji zaapelowały do Pań biorących udział w spotkaniu, aby uważały na oszustów i przestrzegały przed kontaktami z osobami, którzy twierdzą, że są: funkcjonariuszami Policji, prokuratorami, pracownikami: ZUS, opieki społecznej, elektrowni, gazowni, telekomunikacji itp. Policjantki zwróciły szczególną uwagę na to, aby nie dać się namówić podstępem na różnego rodzaju działania oraz atrakcyjne oferty kierowane do nich. Nie zgadzać się na oferowane korzystne warunki i nie podpisywać żadnych umów w tym zakresie. Podstawowa zasada brzmi: nie wpuszczaj obcych do domu, zachowaj ostrożność podczas wizyt osób nieznajomych. W takich sytuacjach powiadom natychmiast Policję, najbliższą rodzinę, znajomych, sąsiadów.

W dalszej części spotkania omówione zostały możliwe zagrożenia na które są narażeni seniorzy w wyniku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego, przypomniano seniorom zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów. Na zakończenie spotkania przypomniano seniorom numery alarmowe do Policji pod którymi mogą zgłaszać przypadki zagrażające ich bezpieczeństwu.

Seniorki w trakcie spotkania były bardzo aktywne zadając pytania funkcjonariuszom Policji dotyczące ich bezpieczeństwa, a także dzieliły się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie. Na zakończenie spotkania przekazano kalendarze na rok 2019, ulotki informacyjne oraz gadżety odblaskowe przygotowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

1

2

4

6

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza