pl en de fr
05-02-2018

Spotkania z żoliborskimi seniorami

W dniach 1-2 lutego 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Stanisława Wyspiańskiego, odbyły się dwa spotkanie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.

W spotkaniach uczestniczył Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz kom. Adam Tomaszewski, jego zastępca podinsp. Dariusz Skalski, dzielnicowi i funkcjonariuszka Wydziału   Profilaktyki Społecznej Nieletnich i patologii KRP W-wa V oraz pracownicy delegatury BBiZK w dzielnicy Żoliborz. Podczas spotkań funkcjonariusze omówili najważniejsze zagrożenia, na które są narażone osoby starsze i przekazali informacje dotyczące sposobów postępowania w przypadku zagrożenia oraz skutecznych metod obrony przed oszustami. Policjanci wyjaśnili również uczestnikom spotkań, co należy zrobić w przypadku utraty dowodu osobistego. Ponadto wskazali jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestniczący w spotkaniach seniorzy przekazali policjantom swoje spostrzeżenia odnośnie ich osobistego bezpieczeństwa jak i podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi. Indywidualne problemy zgłaszano dzielnicowym po zakończeniu spotkań.

Podczas przeprowadzonych spotkań pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym ulotki informacyjne oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza