pl en de fr

Wydarzenia o bezpieczeństwie

W dniu 17 stycznia 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w budynku Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 w ramach zajeć prowadzonych przez I Żoliborski Uniwersytet III wieku odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz oraz V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W trakcie spotkania  seniorom przekazane zostały informacje dotyczące sposobów postępowania w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie obronić się przed oszustami działajacymi tzw. metodą "Na Wnuczka" i " na Policjanta". Ponadto funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej wskazali jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy przekazali funkcjonariuszom swoje spostrzeżenia odnośnie ich osobistego bezpieczeństwa oraz podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym ulotki informacyjne oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

 

Odnotowano kolejne przypadki zakażenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bardzo niebezpiecznym i niewyczuwalnym przez człowieka. Powstaje podczas procesu spalania gazu, paliw płynnych i stałych. Jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną, blokuje dostęp tlenu do organizmu.

W Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy odbyło się przekazanie sprzętu dla Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Warszawa przeznaczyła na ten cel ponad 12 tysięcy złotych. Sprzęt będzie służył ratownikom, ale przede wszystkim osobom, które potrzebują pomocy.

W dniu 13 listopada br. funkcjonariuszka Wydziału ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii KRP W-wa V wraz z maskotką Komendy Stołecznej Policji – borsukiem oraz pracownik delegatury BBiZK w dzielnicy Żoliborz, odwiedzili przedszkole niepubliczne " Baby Room Preschool" mieszczące się przy ul. Rydygiera na warszawskim Żoliborzu.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza