pl en de fr

Wydarzenia o bezpieczeństwie

Początek listopad upływa pod znakiem spotkań o bezpieczeństwie. W żoliborskich przedszkolach odbywa się seria spotkań koordynowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Żoliborz. Zainteresowanie wyrazili także mieszkańcy lokalnych osiedli, którym zależy na bezpieczeństwie i poprawie jakości życia we wspólnej przestrzeni publicznej.

I tak, w środę, 6 listopada, dzięki zaangażowaniu Rady Osiedla i Dyrekcji Administracji Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz II”, odbyło się spotkanie Komisji Społecznej Rady Osiedla z mieszkańcami dotyczące bezpieczeństwa na osiedlu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz, Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz i V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Mieszkańcy zwrócili uwagę na aktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na terenie osiedla, wśród nich za najpoważniejsze uznali: nieprawidłowe parkowanie i poruszanie się pojazdów na terenie osiedla, wadliwe oznakowania dróg wewnętrznych, utrudnienia związane z parkowaniem samochodów, blokowanie dojazdów do budynków mieszkalnych i ograniczenia widoczności osobom przechodzącym przez przejścia dla pieszych przez zaparkowane samochody, czy spożywanie alkoholu przez osoby w miejscach niedozwolonych. 

Obecni funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej cierpliwie i dokładnie wyjaśniali mieszkańcom jak postępować i reagować przy takich zdarzeniach, kogo informować w sytuacjach stanowiących zagrożenie życia i bezpieczeństwa, jak postępować w przypadkach odebrania lub bycia świadkiem podejrzanych rozmów telefonicznych. 

W dalszej części spotkania przedstawiciel delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Żoliborz poinformował zebranych, że wskazane miejsca zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców osiedla zostaną uwzględnione w trakcie planowania potrzeb zwiększenia patroli ponadnormatywnych realizowanych przez Policję, jako dodatkowe przedsięwzięcia finansowane przez Urząd m.st. Warszawy. 

Przedstawiciel delegatury BBiZK zwróciła także uwagę na potrzebę kontynuowania tego typu spotkań i zachęcał jednocześnie mieszkańców żoliborskich osiedli do udziału w spotkaniach organizowanych w ramach ogólnomiejskiego programu „Bezpieczne osiedle”. 

1 kopia

2

3

We wtorek, 5 listopada w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych skierowanych do najmłodszych, policjantka Wydziału Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KRP Warszawa V wraz z przedstawicielem Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dzielnicy Żoliborz odwiedzili dzieci z niepublicznego Polsko-Francuskiego przedszkola na warszawskim Żoliborzu.

Około 150 przedszkolaków wzięło udział w zajęciach profilaktycznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom Żoliborza. W piątek 18 października zorganizowano spotkanie z dziećmi Przedszkola nr 109 „Ludeczkowo” przy Placu Henkla .

We wtorek, 15 października, w warunkach pozorowanego zagrożenia bezpieczeństwa spowodowanego pożarem jednego z pomieszczeń Przedszkola nr 433 na warszawskim Żoliborzu, zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia próbnej ewakuacji dzieci i osób przebywających w budynku.

We wrześniu w wytypowanych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadzone zostały próbne ewakuacje. Regularnie przeprowadzane, mają na celu sprawdzenie stanu przygotowania pracowników na wypadek sytuacji kryzysowych i współdziałania służb w obliczu zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza