pl en de fr

Wydarzenia o bezpieczeństwie

W dniu 15 lutego 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w pomieszczeniach klubu seniora "Promyk"przy ul. Kazimierza Promyka odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem publicznym.

poniedziałek, 05 lutego 2018 00:00

Spotkania z żoliborskimi seniorami

W dniach 1-2 lutego 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w placówkach Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Stanisława Wyspiańskiego, odbyły się dwa spotkanie dotyczące bezpieczeństwa osób starszych.

czwartek, 25 stycznia 2018 00:00

Spotkanie z seniorami na Żoliborzu

W dniu 17 stycznia 2018 r. z inicjatywy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz w budynku Domu Pielgrzyma "Amicus" przy ul. Hozjusza 2 w ramach zajeć prowadzonych przez I Żoliborski Uniwersytet III wieku odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz oraz V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W trakcie spotkania  seniorom przekazane zostały informacje dotyczące sposobów postępowania w przypadku zagrożenia oraz jak skutecznie obronić się przed oszustami działajacymi tzw. metodą "Na Wnuczka" i " na Policjanta". Ponadto funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej wskazali jak skutecznie poprawić swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania.

Uczestniczący w spotkaniu seniorzy przekazali funkcjonariuszom swoje spostrzeżenia odnośnie ich osobistego bezpieczeństwa oraz podzielili się swoimi doświadczeniami życiowymi.

Podczas spotkania pracownicy Delegatury BBiZK w Dzielnicy Żoliborz wręczyli zebranym ulotki informacyjne oraz kalendarze na 2018 r. ufundowane przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

 

poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00

Afrykański pomór świń - informacje

Odnotowano kolejne przypadki zakażenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).

Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, jest gazem bardzo niebezpiecznym i niewyczuwalnym przez człowieka. Powstaje podczas procesu spalania gazu, paliw płynnych i stałych. Jest bezbarwny, bezwonny i pozbawiony smaku. Ponieważ łatwiej niż tlen łączy się z hemoglobiną, blokuje dostęp tlenu do organizmu.

  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza