pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

Zaproszenia do składania ofert na realizację usługi pn. "Projekt, przygotowanie do druku, druk i transport karty informacyjnej, promujących Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Żoliborz"

Załącznik:

Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na obsługę techniczno – autorską serwisów Urzędu Dzielnicy Żoliborz w latach 2019 (od 1 listopada) – 2021 (do 31 października) uwzględniającą wymogi WCAG oraz wykonanie niezbędnego przebudowania graficzno/funkcjonalnego serwisów.

Załącznik:

Zaproszenie do składania ofert na realizację "pokazu koszykówki na wózkach inwalidzkich i prelekcji na temat "jak uniknąć inwalidztwa - bądź bezpieczny" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów podczas pikniku integracyjnego pn. "Dzień Rodziny".

Załącznik:

 

Strona 1 z 15
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza